Mua Chung Cư Giá Rẻ Hà Nội Chỉ Từ 500 Triệu

太震惊了! 姚明病逝!娱乐圈众星默哀,六小龄童发文悼念!

此姚明非彼姚明!今天所说的姚明是中国一级作曲家姚明
Kết quả hình ảnh cho 姚明
姚明1948年生人,籍贯为辽宁营口市,于1985年被调入空军歌舞团工作。
著名的作曲家,张大力先生说, 姚明老师生病已经有一年多,患癌症以后在住院治疗过一阵子,但是这一次复发, 其作品接地气,也深深地影响着一代听众。
Kết quả hình ảnh cho 姚明病逝
姚明先生为很多电视剧创作过音乐,包括电视剧《西游记》续集的《就这样走》。
电视剧《炊事班的故事》主题歌、百集动画片《三毛流浪记》主题歌等都是他的作品。
许多90后,00熟知的西游记里《通天大道宽又阔》也是姚先生的作品,所以你现在知道他在“戏歌”界的影响力了吧。
Kết quả hình ảnh cho lục tiểu linh đồng khóc
娱乐圈很多和他有过合作的人对姚明的离世都表示非常的沉痛,娱乐圈众星默哀。
六小龄童李谷一都纷纷发文悼念这个伟大的艺术家,虽然他离开了我们,但是他所留下的经典之作会永远留在人们心中,愿他一路走好。
86版《西游记》承载了几代人的记忆,如今距离这部剧热播已经过去了20年。
一群诸佛神仙和妖魔鬼怪,即使有着通天法力,在疾病面前,也无力回天。
Kết quả hình ảnh cho 金池长老(程之)突发大面积心肌梗塞
《西游记》14位主演因病去世: 金池长老(程之)突发大面积心肌梗塞,猝死在舞台上,享年69岁。
Kết quả hình ảnh cho 车迟国王后(赵丽蓉)2000年因肺癌逝世
车迟国王后(赵丽蓉)2000年因肺癌逝世,享年72岁。
Kết quả hình ảnh cho 王母娘娘(万馥香)
王母娘娘(万馥香)因患癌症,医治无效逝世,享年53岁。
Kết quả hình ảnh cho 王凤霞
铁扇公主(王凤霞)因乳腺癌逝世,享年38岁。
Kết quả hình ảnh cho 《三打白骨精》里的老叟(黄斐)
《三打白骨精》里的老叟(黄斐)患癌,肺部感染去世,享年73岁。
Kết quả hình ảnh cho 沙僧(闫怀礼)
沙僧(闫怀礼)因肺部感染与世长辞,享年73岁。
Kết quả hình ảnh cho 乌鸡国王(雷鸣)
乌鸡国王(雷鸣)因病去世,享年71岁。
Kết quả hình ảnh cho 宝象国国王(顾岚)
宝象国国王(顾岚)2005年因病去世。
Kết quả hình ảnh cho 牛魔王(王夫棠)2
牛魔王(王夫棠)2005年病逝,享年73岁。
Kết quả hình ảnh cho 蜈蚣精(李鸿昌)
蜈蚣精(李鸿昌)因病医治无效去世,享年73岁。
Hình ảnh có liên quan
昴日星官(徐冠春)2001年病逝,享年71岁。
Kết quả hình ảnh cho 弥勒佛(铁牛)
弥勒佛(铁牛)2004年病逝,享年82岁。
Kết quả hình ảnh cho 黄眉老怪(曹铎)
黄眉老怪(曹铎)2005年因病去世,享年76岁。
Kết quả hình ảnh cho 黎山老母(李恩琪)2
黎山老母(李恩琪)2013年逝世,享年96岁。
不保健,佛祖都救不了你, 可以有人替你开车,替你赚钱,替你花钱,但没人替你生病!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét